Inne tradycje Mocy cz I

Autor: Brathac
Korekta: Girwan
19 października 2008

Jal Shey

Jal Shey to jedna z najstarszych tradycji Mocy. Inaczej niż w innych tradycjach Jal Shey studiują Moc z intelektualnego i naukowego punktu widzenia, nie jako duchową wędrówkę. Jal Shey uważani są za doskonałych i szczerych dyplomatów, na tym samym poziomie co najwięksi negocjatorzy Jedi. Odmiennie od Jedi, Jal Shey kładą niewielki nacisk na wyszkolenie fizyczne, nawet tam gdzie używa się Mocy. Jednakże ich zrozumienie Mocy jest znaczne, co pozwala im na tworzenie przedmiotów, które zwiększają ich zdolności, dzięki noszeniu ich przy sobie. Użytkownicy Mocy, innych tradycji, są czasem w stanie nasycić Mocą broń do osobistego użytku, ale Jal Shey doprowadzili do perfekcji metodę tworzenia talizmanów wpływających dodatnio na dowolnego użytkownika.

Korzenie Jal Shey zostały zagubione w meandrach historii. Z natury są oni nomadami i nie osiedlają się na stałe w jednym miejscu, zwykle szukają miejsc, które mogą zwiększyć ich wiedzę o Mocy. Mogą badać źródła Ciemnej Strony, studiować u mistrzów innych tradycji lub badać historię danego gatunku, jeśli ma to przynieść jakiś nowy pogląd na rzeczywistość. Jednakże Jal Shey nie są jedynie studentami i obserwatorami Mocy. Uczestniczą również w życiu społeczeństwa w którym żyją, używając swej wiedzy by wpływać dodatnio na jego byt. Specjalizują się zwłaszcza w negocjacjach, dyplomacji i debatach. Działają jako mediatorzy w sporach zaczynających się od prostych kłótni do umów o dużym stopniu komplikacji - nawet w wojnach.

Nie ma wielu Jal Shey. Dzielą się na trzy kategorie: kandydatów, doradców oraz mentorów. Dyplomatyczne misje doradców, powodują że ich najczęściej można spotkać podczas galaktycznych podróży. Kandydaci zwykle uczą się u mentorów, zanim będą w stanie sami uczestniczyć w misjach badawczych i dyplomatycznych. Jal Shey rekrutują użytkowników Mocy z wielu światów i ras, ale są bardzo wybiórczy, wybierając tylko tych kandydatów, o których sądzą, iż zaakceptują oni sposób życia Jal Shey i będą mieli wkład w ich dyplomatyczne i naukowe starania. Ci skażeni Ciemną stroną i ci ze skłonnościami do walki, nie są zwykle wybierani.

Wielu Jal Shey uczy się podstawowych technik obronnych walki mieczem świetlnym, ale rzadko się w nich specjalizują. Stąd ich potrzeba i zdolności tworzenia pancerzy i innych przedmiotów zwiększających ich zdolności. Sądzi się, że osiągają to przez połączenia nasycenia przedmiotu Mocą i użycia technik pomagających zwiększyć Moc użytkownika. Nomadyczni Jal Shey tworzyli takie przedmioty przez niezliczone lata i wiele z ich dzieł trafiło do sklepów i składów wojskowych rozsianych po całej galaktyce.

Keetael
Na ojczystej planecie Draethosów, Thosie, w kulturze dominują wojownicy i myśliwi. Nie jest więc zaskakującą tradycja Mocy Draethosów – Keetael, polegająca na używaniu Mocy do zwiększenia sprawności w walce i w polowaniu. Keetael nie uczą surowego stosowania zasad jasnej czy ciemnej strony Mocy. W zamian, używają aspektów każdej strony, by ulepszyć techniki walki i łowów. Keetael rozpoznają jasną i ciemną stronę Mocy, lecz doradzają by nie kierować się wyłącznie jedną z nich. Postępowanie zgodnie z jasną stroną, może pozbawić zwycięstwa w bitwie, a działanie wyłącznie zgodnie z ciemną stroną prowadzi do stworzenia żądnych zemsty i samolubnych wojowników, którzy przedkładają siebie ponad tych, których mają bronić. Draethosi, którzy opowiadają się po jasnej stronie Mocy, często wybierają wstąpienie w szeregi Jedi, ponieważ ich pacyfistyczne tendencje powodują, iż są niemile widziani w społeczeństwie Draethosów. Keetael, którzy przeszli na ciemną stronę, są zwykle niszczeni przez swych towarzyszy, którzy rozpoznają prawdziwe zagrożenie dla swojego istnienia.

Keetael jest tajemniczą, ale nie skrytą tradycją. Jej adeptów jest relatywnie mało (około kilkuset), tak jak Draethosów – użytkowników Mocy. Wielu praktykujących woli ukrywać swoje zdolności i przynależność, nie ze strachu przed odwetem, lecz by zachować przewagę nad przeciwnikiem podczas walki. Kiedy członek Keetael, odnajdzie innego użytkownika Mocy, proponuje mu intensywny trening aby wyostrzyć i kontrolować swoje umiejętności. Jednakże, Keetael nie żyją i nie trenują w odosobnieniu. W zamian, nowicjusze Keetael uczestniczą w długich ćwiczebnych wyprawach łowieckich, zwanych Ube-tel. Polowania trwają około tygodnia, gdzie jeden lub kilku Mistrzów Keetael, prowadzi do tuzina nowicjuszy po starożytnych ścieżkach, po bezwzględnej dziczy Thosy. Pierwsze łowy koncentrują się na odkrywaniu wrodzonych zdolności kandydatów. Kolejne zaś, skupiają się na kontrolowaniu zdolności i nauce, jak używać ich efektywnie, nawet przy wykonywaniu innych czynności. Ube-tel nie mają określonego grafika. Kiedy nowicjusz zakończy łowy, miesiące lub lata mogą upłynąć, zanim weźmie udział w kolejnym, zwykle kiedy osiągnie pełnoletniość.

Kandydatów uczy się również zasad postępowania i historii Keetael. Zamiast używać mieczy świetlnych, walczą tą samą bronią co reszta społeczeństwa Draethosów. Mimo że niewielu nosi symbole identyfikujące ich jako członków tradycji, każdy nowicjusz, po zakończeniu szkolenia otrzymuje mały srebrny dysk. Na jednej stronie wygrawerowany jest zawiły wzór okręgów, symbolizujących zakon Keetael, zaś na drugiej stronie symbole i sygnatury poszczególnych mistrzów, biorących udział w szkoleniu danego kandydata. Dysk jest symbolem członkowstwa w Keetael. Jednakże, nie wymaga się od jego członków, pokazywania go otwarcie, a nawet noszenia go ze sobą.

Ponieważ Draethosi żyją wiele setek lat, mistrz Keetael może w trakcie swojego życia wyszkolić tysiące kandydatów. Keetael operują jako luźne stowarzyszenie, koncentrując się na szkoleniu nowych członków. Nie żyją i nie działają w dużej liczbie, gdyż uważają się za regularnych przedstawicieli swojej rodziny i klany, choć ze specjalnymi umiejętnościami. Mistrzowie Keetael zwykle żyją samotnie w małej społeczności, ale większość prowadzi podróżniczy tryb życia, szukając nowych kandydatów, lub prowadząc Ube-tel, zwłaszcza w regionach, gdzie żaden z mistrzów nie praktykuje otwarcie.


Na podstawie Star Wars Roleplaying Game Saga Edition - Knights of the Old Republic Campaign Guide.
Screeny pochodzą w starwars.wika.com


blog comments powered by Disqus