Konkurs z papierowym Yodą


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: Girwan

Czas trwania konkursu: od 27 lipca 2012 do 11 sierpnia 2012

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie zorganizowanym przez
Gildia.pl i wydawnictwo Media Rodzina.

Cały konkurs był bardziej zabawą niż rywalizacją, ale ponieważ do rozdania mamy trzy egzempalrze książki książki Dziwny przypadek papierowego Yody ufundowane przez wydawnictwo Media Rodzina, tylko tyle osób możemy wytypować. Poniżej zamieszczamy nazwiska osób, które mogą się spodziewać wspomnianej książki

 
 
Lista nagrodzonych:
  • Krzysztof J. z Warszawy
  • Edward M z Fabianek
  • Wiesław M z Lubina.
Serdecznia gratulujemy, ksiązki już wkrótce trafią pod wskazane w maialch adresy

Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe:

Czy papierowy Yoda istnieje?

Odpowiedź:

 Tak / Nie*

* właściwe podkreślić

Zapraszamy również do odwiedzenia strony wydawnictwa Media Rodzina, sponsora nagród w konkursie.

 
 
 
Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez serwis Gildia.plw celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.
 
UWAGA!!! W konkursie wezmą udział tylko te maile, których tytuł będzie wskazywał na niniejszy konkurs.
 
Kryterium przyznawania nagród:
1 egzemplarz - pierwsza osoba, która prawidłowo odpowie na zadanie
2 egzemplarz - dziewięćdziesiąta dziewiąta osoba, która prawidłowo odpowie na zadanie
3 egzemplarz - ostatnia osoba, która prawidłowo odpowie na zadanie

Jedna osoba może wysłać tylko jedną odpowiedź.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z tworzeniem portalu Gildia.pl (www.gildia.pl).blog comments powered by Disqus